Wednesday, May 8, 2013

$1-ийн хөрөнгө оруулалт

Одоогоос 2 жилийн жилийн өмнө өөртөө нэг долларын хөрөнгө оруулалт хийсэн юм. Юунд гэвэл маш энгийн blogname.blogspot.com иймэрхүү урт нэртэй байсан блогийнхоо нэрийг богиносгох зорилгоор .info домэйныг godaddy.com-оос урамшуулал зарласан үед нэг доллароор худалдаж авсан. Богино нэртэй /домэйн хаягтай/ болсноор хүмүүс таны блогийн нэрийг тогтооход, бичиж ороход амар байна. Одоогийн байдлаар блогт маань хүмүүс зочлоод 1.060.000 гаруй хуудас үзээд байна. Блог хөтөлдөг хүмүүс домэйн худалдаж аваад блогтойгоо холбоод богино эсвэл онцгой хаягтай болох боломжтой. Магадгүй ингэснээр таны блогт зочлох хүмүүсийн тоо ихсэж болох юм. Гэхдээ вэб сайт, блогийн хувьд хамгийн чухал нь доторх агуулга нь л даа.

Good luck!

No comments:

Post a Comment