Monday, September 23, 2013

CC болон BCC хоёрын ялгаа


Эмэйл хаяг илгээхэд TO хэсгийн доор байдаг CC болон BCC талбарыг хүмүүс ихэвчлэн хэрхэн ашиглах талаар мэддэггүй юм шиг санагдахаар нь энэхүү бичлэгийг оруулж байна.