Friday, May 3, 2013

Монголын их сургуулиудын салбарт анх удаа манай сургууль бүх багш, ажилтан, оюутнуудаа "И-МЭЙЛ ХАЯГ"-тай болголоо.


Монголын их сургуулиудын салбарт анх удаа манай сургууль бүх багш, ажилтан, оюутнуудаа "И-МЭЙЛ ХАЯГ"-тай болголоо.

Google клиент api бичээд нэг иймэрхүү ажил хийлээ.

No comments:

Post a Comment