Saturday, August 1, 2015

Кирилл Монгол фонт хийх хялбар арга


Бид гоё үсгийн фонттой вэб сайт, загвар дизайныг хараад түүнээс санаа аван тэрхүү фонтыг нь ашиглах гэтэл Англи эсвэл Орос цагаан толгойн фонт байх нь олонтоо тохиолддог. Учир нь зөвхөн Англи цагаан толгойн фонт байвал цагаан толгойн үсгүүд нь таарахгүй нь ойлгомжтой. Харин Орос цагаан толгойн фонт байвал ихэнх үсгүүд нь Монгол цагаан толгойн үсгүүдтэй адилхан ч ө, ү байхгүй. Ерөнхийдөө энэ асуудлуудаас болоод гоё фонтыг ашиглаж болохгүйд хүрдэг. Тэгвэл та бүхэндээ ө, ү үсэггүй фонт дээр ө, ү үсгийг нэмэх зааврыг хүргэж байна. Мөн энэ зааврын дагуу шинэ фонт ч үүсгэж болно.