Tuesday, July 2, 2013

Онлайнаар төлбөр тооцоо хийхэд шууд карт ашиглах нь дэндүү эрсдэлтэй


Сүүлийн үед хүмүүс банкны дансанд байгаа мөнгөө алдах явдал нэлээд ихсэж байна. Тиймээс энэхүү бичлэгийг оруулж байна.