Thursday, August 1, 2013

Blogspot дээр facebook-ээр comment бичдэг болгохBlogspot дээр facebook-ээр comment бичдэг болгох зөвлөгөөг оруулж. Дараах зааврын дагуу хийхэд л бүх юм OK болно.