Monday, August 23, 1999

DOS (Disk Operating System) гэж юу вэ?


Disk Operating System нь персонал компьютерт зориулж гаргасан, компьютер хэрэглэгчдийн дунд өргөн тархсан анхны үйлдлийн систем байв. Персонал компьютер гарахаас өмнө Bill Gates IBM компьютерт зориулж DOS үйлдлийн системийг гаргасан бөгөөд энэ үйлдлийн системийнхээ эрхийг Microsoft корпорацийн дор аваад нэрийг MS-DOS гэж өөрчилсөн.
Персонал компьютерт зориулсан учраас анхны нэр нь PC-DOS буюу Personal Computer Disk Operating System гэж байв. Гэвч ихэнх хэрэглэгчид энэ үйлдлийн системийг DOS гэж нэрлэдэг.
DOS нь графикан бус, командын горимын үйлдлийн систем юм.
Командыг prompt буюу командын мөрнөөс оруулдаг.
С:\>
Windows XP системээс DOS-н мөрөнд шилжсэн байдал:
               Команд: cls
 cls - clear screen – дэлгэц цэвэрлэх     
Энэ команд дэлгэцийн бүх текстийг цэвэрлэнэ
Команд ажиллаж дууссаны дараа системийн урилга гарч ирнэ