Saturday, August 1, 2015

Кирилл Монгол фонт хийх хялбар арга


Бид гоё үсгийн фонттой вэб сайт, загвар дизайныг хараад түүнээс санаа аван тэрхүү фонтыг нь ашиглах гэтэл Англи эсвэл Орос цагаан толгойн фонт байх нь олонтоо тохиолддог. Учир нь зөвхөн Англи цагаан толгойн фонт байвал цагаан толгойн үсгүүд нь таарахгүй нь ойлгомжтой. Харин Орос цагаан толгойн фонт байвал ихэнх үсгүүд нь Монгол цагаан толгойн үсгүүдтэй адилхан ч ө, ү байхгүй. Ерөнхийдөө энэ асуудлуудаас болоод гоё фонтыг ашиглаж болохгүйд хүрдэг. Тэгвэл та бүхэндээ ө, ү үсэггүй фонт дээр ө, ү үсгийг нэмэх зааврыг хүргэж байна. Мөн энэ зааврын дагуу шинэ фонт ч үүсгэж болно.

Wednesday, January 21, 2015

Гадаад төлбөр тооцоо, гүйлгээний асуудлууд, Гадаадад данс нээх


Энэ нийтлэлээрээ Гадаад гүйлгээний асуудлууд, Гадаад гүйлгээг хэрхэн хийх вэ? Хэрхэн гадаад төлбөр тооцооны (гадаадын данстай) данстай болох вэ? Гадаад данс, International Money Transfer Services буюу олон улсын мөнгө шилжүүлэх үйлчилгээг ашигласны давуу тал зэргийг хүргэж байна.