Saturday, February 23, 2013

Yahoo messenger дэх нэг ID-г олон группд нэмэх


Зарим тохиолдолд нэг хүний ID-г хоёр болон түүнээс дээш группд бүртгэх шаардлагатай байдаг. Жишээ нь: найзыгаа найзууд гэсэн группд бүртгэсэн байдаг. Найзтайгаа цуг нэг дор ажилладаг бол ажлынхан гэдэг гэдэг групп-т бүртгэх шаардлагатай байдаг. Учир нь зөвхөн найзууд руугаа, зөвхөн ажлынхан руугаа ямар нэгэн зүйлийг braodcast хийх хэрэг гардаг. Иймэрхүү тохиолдолд нэг хүнийг хоёр болон түүнээс дээш группд бүртгэсэн бол broadcast хийх ажил нэлээд хөнгөвчлөгддөг.

  1. Дурын нэг ID-г хулганаараа сонгоно.
  2. Contacts-->Manage Groups-->Copy to Group... дарааллаар сонгоно.
  3. Гарч ирэх цонхонд групплэгдээд ID-нууд жагссан байгаа ба тэндээс copy-дох ID-уудыг сонгоод ok товч дарна.
  4. Гарч ирэх цонхноос аль групп руу copy-дох гэж байна тэр группээ сонгоод ok дарна.
За ингээд л асуудал шийдэгдэнэ дээ. 

Good luck!