Monday, May 6, 2013

ШУТИС-КТМС Тестийн вэб сайт


Тестийн вэб сайт: Өмнөх жилүүдийн тестүүдийг хараад шалгалтандаа бэлдэх боломжтой боллоо. Өөрөөр хэлбэл та шалгалтанд ямархуу зүйл ирдэг талаар баримжаатай болно гэсэн үг.

Бүгдээрэй шалгалтаа сайн өгөх болтугай.

http://www.csms.edu.mn/test

Google oauth login ашиглан нэг иймэрхүү ажил хийлээ.

No comments:

Post a Comment