Tuesday, October 14, 2014

Yahoo-ийнхоо нууц үгийг алдахааргүй боллоо


Yahoo дээр нууцлал, аюулгүй байдлын нэлээд хэдэн асуудал байсны нэг нь нэвтэрч ороход ашиглагддаг "хоёр алхамт баталгаажуулалт" юм. Гэтэл хэзээ ч юм бүү мэд "хоёр алхамт баталгаажуулалт" нэмэгдсэн байна. Магадгүй 2013 оны 10 сард байж магадгүй. Учир нь yahoo энэ үйлчилгээ буюу Set up your second sign-in verification-ийнхээ видео 2013 оны 10 сард youtube-д байршуулсан байна.