Sunday, May 11, 2014

Capture The Flag [CTF]


Сүлжээний мэргэжлийн улсын IV олимпиадын бодлого. Сүлжээ сонирхдог хүмүүс хийгээд үзээрэй. Сонирхолтой байж магадгүй. Учир нь нэгэн хэвийн биш. Өөрөөр хэлбэл Cisco Packet Tracer дээр хийгдсэн ихэнх бодлогууд комманд бичээд оноо цуглуулдаг. Харин энэ бодлого flag цуглуулж оноо авдаг (CTF). 100% болгосон хүмүүс комент үлдээгээрэй.

Бодлого татах

No comments:

Post a Comment