Sunday, July 1, 2012

Email-ийг зурагтай гарын үсэгтэй болгох /signature/

Энэ удаад та бүхэндээ эмэйлийг зурагтай гарын үсэгтэй болгох бяцхан зөвлөгөө хүргэж байна.  Жишээ болгоод Yahoo email-ийг авлаа.


  1. Options --> Mail options -ийг сонгоно.
  2. Оруулах зураг, логогоо сонгоод copy image хийж авна.
  3. Сopy-дож авсан зургаа гарын үсэг бичих талбарт paste хийнэ.
  4. Save хийгээд л асуудал шийдэгдэнэ. /Шинэ эмэйл бичих товчин дээр дараад үзээрэй. Ямар харагдаж байна./
Good luck!

1 comment: