Monday, July 9, 2012

Хост авах гэж байгаа бол

        Хост авах гэж байгаа бол Bluehost-ийг санал болгож байна. Хамгийн олон вэб байршуулсан тоогоороо №4 ордог юм байна лээ. Гэхдээ үнэ, багтаамж зэрэг бусад зүйлүүдийг нь авч үзэх юм бол гарцаагүй №1 гэж дэлхийн хүмүүс ярьдаг юм байна лээ. Гол нь найдвартай үнэ нь хямд бас unlimited. Bluehost.com

2 comments: