Wednesday, December 5, 2012

1.000.000 хуудас үзүүлэх зорилтоо хэрэгжүүлчихлээ


Блогтоо 1.000.000 хуудас үзүүлнэ гэсэн зорилт тавьсан байсан. Өнөөдөр 1.000.000 хуудас үзэлттэй боллоо.

No comments:

Post a Comment