Thursday, December 12, 2013

Cisco-гийн төхөөрөмж дээр SSH тохиргоо хийх


SSH тохиргоо хийх чиглүүлэгч/router эсвэл шилжүүлэгч/switch төхөөрөмж нь SSH (Secure Shell)-ийг дэмждэг байх ёстой.

Чиглүүлэгч юм уу эсвэл шилжүүлэгч төхөөрөмж дээр SSH идэвхжүүлэх хэрэгтэй:


R1(config)# ip domain-name mydomain.com
R1(config)# crypto key generate rsa
R1(config)# ip ssh version 2

config-line горим руу шилжинэ:

R1(config)# line vty 0 15
R1(config-line)# transport input ssh
R1(config-line)# login local

Router эсвэл Switch-дээ нэвтрэх эрх үүсгэнэ:

R1(config)# username student password cisco

Эцэст нь үүсгэсэн SSH тохиргоогоо зөв, бүрэн болсон байна уу гэдгийг клиент төхөөрөмжөөс шалгаж үзэх хэрэгтэй.

PC> ssh -l student 192.168.1.1

Хэрэглэгчийн нэр, ip хаягаа бичээд enter товч дарахаар нууц үг асууна. Нууц үгээ бичээд нэвтрээд орно. Манай жишээн дээр нууц үг cisco гэсэн байгаа.

No comments:

Post a Comment