Thursday, June 28, 2012

Google Talk Messenger-ийг олон нээгддэг болгох /Run Multiple Instances or Login as Multiple Users/ Google Talk Messenger: Run Multiple Instances or Login as Multiple Users

Монгол заавар:
 1. Desktop-оо гаргана
 2. Mouse-ийн бараан товчоо дараад/Right-click/
 3. New гэсэн цэсийг сонгоно
 4. Цааш задарч гарч ирсэн цэснээс Shortcut
 5. ("c:\program files\google\google talk\googletalk.exe" /nomutex) гэснийг copy-дож аваад paste хийнэ
 6. Next товчийг дарна
 7. Shortcut-ний нэр өгөх хэсэгт дуртай нэрээ өгнө. Жишээ нь: Google Talk Multiple... гэх мэт
 8. Click OK дараад Google Talk олон ордог болно.
In English:
 1. Right-click on the desktop
 2. Select New
 3. Select Shortcut
 4. Paste this into the text box: "c:\program files\google\google talk\googletalk.exe" /nomutex
 5. Click Next
 6. Name it whatever: Google Talk Multiple, etc.
 7. Click OK until you are done.
Good luck!

8 comments: