Wednesday, August 24, 2011

Customize your Facebook Profile Page /Customizer/


Сүүлийн үед хүмүүс Facebook хуудсаа янз бүрээр гоёж гангалах болж. Тэдгээр нэг Facebook profile хуудсаа өөрчилж, арын фонтоо өөрийнхөө зургаар сольсон мэт харагдуулах юм. Та бүхэндээ Facebook профайл хуудсаа өөрчилж өвөрмөц болгох нэгэн зааврыг хүргэж байна.


1. Та 700px (W) x 500px хэмжээтэй ямар нэгэн зургаа Photoshop болон ямар зургийн програм дээр доорх зураг шиг /зургийн дагуу/ хуваах хэрэгтэй.


2. Хуваасан зургуудаасаа Facebook профайл хуудсанд гаргахыг хүссэн зургуудаа сонгож Фэйсвүүк-рүүгээ Upload хийнэ.
facebook tag
3. Дараа нь дээрх зурагт үзүүлсэн байдлаар хамгийн сүүлд харагдах зургийг хамгийн эхэнд tag хийнэ. Харин хамгийн эхэнд харагдах зургийг хамгийн сүүлд tag хийнэ.

Ингээд л Facebook профайл хуудас өвөрмөц боллоо.

Good luck!

1 comment: