Sunday, March 25, 2012

Facebook-ээр чатлахдаа чатан дээр профайл зураг гаргах

Facebook-ээр чатлахдаа чатан дундаа профайл зураг гаргах.

  1. Хэний профайл зураг гаргахыг хүсэж байна тэр хүнийхээ профайл руу ороод профайл нэр юм уу профайл ID нь харна. /Жишээ нь: http://www.facebook.com/dashzeveg.g эсвэл http://www.facebook.com/profile.php?id=XXXXXXXXXXXXXX/
  2. Профайл нэр эсвэл профайл ID-г copy-дож авна
  3. [[энэ дунд paste хийнэ]] хаалтан дунд paste хийнэ. /Жишээ нь: [[dashzeveg.g]]/

No comments:

Post a Comment